رصد سیارک ها

نزدیکی سیارکهای سرس و وستا در این شبها

این شبها دو سیارک معروف سامانه خورشیدی یعنی سرس و وستا به نزدیکترین فاصله از یکدیگر رسیده اند و در صورت فلکی سنبله اقامت دارند.

› لینک ثابت

دوشنبه, تیر ۲۳م, ۱۳۹۳ رصد سیارک ها بدون نظر

راهنمای رصد سیارک وستا

وستا سیارک وستا یکی از اجرام کمربند سیارکان است که درخشان ترین سیارک نیز هست . این سیارک در شب های تیرماه 90 در صورت فلکی بزماهی(جدی) مسکن گزیده و با قدر 8/6 می درخشد که هرچند درخشندگی آن کم است ولی با در دست داشتن یک اپتیک مناسب می توان به رصد آن پرداخت

› لینک ثابت

سه شنبه, تیر ۲۱م, ۱۳۹۰ رصد سیارک ها بدون نظر