خورشیدگرفتگی سال ۵۸۵ قبل از میلاد

585 قبل از میلاد اسناد تاریخی مختلفی وجود دارند که نگارندگان آنها ناخواسته و نا آگاهانه وقایع نجومی مهمی را که در آن زمان اتفاق افتاده را ثبت کرده اند و بشر امروزی با مطالعه این اسناد تاریخی به رخداد ها و عواقب آنها در دنیای قدیم پی می برد . اینگونه اسناد کم نبوده و در تمدن ها و کشور های مختلفی می توان نمونه های آنها را دید.
در تاریخ پر غرور کشور ما نیز اینگونه وقایع و رویدادها وجود دارد که از طریق کتیبه ها ویا نقل قول مورخین یونانی سینه به سینه به ما رسیده است که با خواندن آنها آدمی به حیرت افتاده و به فکر فرو می رود.  

طبق اسناد تاریخی و نقل قول مورخین یونانی همچون هرودوت‚ گزنفون و غیره در سال (585 ) قبل از میلاد جنگی بزرگ میان (هووخشتره ی مادی) پادشاه ایران و (آلیاتس) پادشاه لیدیه بر سر اینکه‚ پادشاه لیدیه چند تن از سکائی هایی را که در خدمت دولت ماد بودند وچند تن از جوانان مادی را کشته بودند و به لیدیه گریخته بودند را به پادشاه ایران مسترد نداشت. پادشاه ایران نیز بهانه خوبی برای حمله به لیدیه به دست آورده بود و جنگ بین دو کشور در گرفت . ماد از حیث عده بر سپاه لیدی فزونی داشت ولیکن سپاهیان یونانی تحت سلطه لیدیه ورزیده و آماده بودند و بعلاوه لیدی ها سواره نظامی ممتاز داشتند بنابراین جنگ بدون پیشرفتی برای ایرانیان‚ شش سال طول کشید و در سال هفتم خورشیدگرفتگی کاملی در روز (28 مه 585 قبل از میلاد) اتفاق افتاد. این کسوف را طالس دانشمند یونانی پیش بینی کرده بود. کسوف اثر شگفت آوری بر سپاهیان طرفین گذاشته آن را علامت غضب خدا تعبیر کردند و پس از آن بختنصر پادشاه بابل بین طرفین حکم شد و رود هالیس سر حد دولتین گردید و ایختوویگو (آستیاگس) پسر پادشاه ماد با دختر پادشاه لیدیه ازدواج کرده و صلحی پایدار برقرار شد و این صلح تا زمان کورش کبیر (ذوالقرنین)که حکمرانی جهان باستان را در دست داشت وبه علت عدم امضاء معاهده صلح بین دو کشور توسط کروزوس پادشاه لیدیه وحمله کروزوس به ایران و جنگ با کورش کبیر که به پیروزی کورش کبیر انجامیده و لیدیه از مستعمرات ایران شد ادامه داشت. (کتاب ایران باستان تالیف حسن پیرنیا)
در این سند تاریخی نقل کنندگان و مورخین ناخواسته واقع ای نجومی را علاوه بر یک رخداد نظامی به ثبت رسانیده اندکه ما هم اکنون با مطالعه شرح این واقعه به این خورشید گرفتگی که در آن عصر اتفاق افتاده پی برده و علاوه بر آن از پندارهای مردم باستان در مورد اینگونه پدیده های نجومی آگاهی می یابیم.
 
585
محمد مسعود صحت بخش

برچسب ها: , , , , , , , ,

دوشنبه, آبان ۱۳م, ۱۳۸۷ اخترباستان شناسی | دفعات بازدید: 3,102

اضافه کردن نظر