عبور آیو از مقابل سلطان سیارات

قمر آیو یکی از فعال ترین قمر های سامانه خورشیدی و یکی از چهار قمر گالیله ای سیاره هرمز (مشتری) است که به دلیل نیروی های کشندی سیاره غول پیکر مشتری دارای آتش فشانهای فعال بسیار زیادی است نیروهای کشندی هرمز, آیو را به مانند یک توپ تنیس منقبض و منبسط میکند . آیو تقریبا” به اندازه ماه , قمر زمین است اما 2000 برابر دورتر است . در این تصویر به نظر می رسد آیو در حال لمس کردن ابرهای جو فوقانی سیاره هرمز است ولی در واقع 500000 کیلومتر از سیاره فاصله دارد . در این تصویر زیبا منظره خورشید گرفتگی که توسط آیو بوجود آمده مشخص شده . در تصویر به سایه قمر آیو بر روی سیاره هرمز توجه کنید .

ترجمه از : محمد مسعود صحت بخش
spacetelescope.org

دوشنبه, اسفند ۲۶م, ۱۳۹۲ اقمار | دفعات بازدید: 2,929

اضافه کردن نظر