مقارنه (نزدیکی ظاهری) و مقابله چیست؟

مقارنه   مقارنه در لغت به معنای نزدیکی و مقارن و یا هماهنگ شدن دو یا چند جرم و یا رویدادهایی خاص با یکدیگر است ‚ که در دانش اخترشناسی نیز به همین معنی به کار می رود .
هرگاه جسمی از نظر خط دید بر جسم دیگری قرار گیرد و یا نزدیک شود (از نظر ظاهری) گوییم آن دو جسم با یکدیگر مقارن شده اند به طور مثال اگر در آسمان دو سیاره  به صورت ظاهری در نزدیکی هم قرا گرفته و از لحاظ درجه ای با هم فاصله کمی داشته باشند (کما اینکه از لحاظ واقعی در فاصله های دوردستی نسبت به هم قرار دارند) پدیده رصدی مقارنه صورت گرفته است که البته این رخداد بیشتر برای سیارات و کره ماه به کار برده می شود . و اگر این سیارات  یا اجرامی که در کنار هم  و به صورت ظاهری و نه واقعی قرار می گیرند درخشان و پر نور باشند این پدیده قوت بیشتری گرفته و می تواند رصدی خاطره انگیز را در ذهن انسان به یادگار بگذارد.
ستارگان در زمینه آسمان نمی توانند در دوره های کوتاه مدت به هم نزدیک شوند ولی سیارات می توانند ضمن حرکت  در مدار خود به دور خورشید و در دوره های کوتاه مدت به  یکدیگر و حتی به برخی ستارگان نزدیک شوند‚ که به شوند (علت) همین مسئله پدیده مقارنه (نزدیکی ظاهری) برای سیارات به کار می رود.
مقارنه سیارات با خورشید
مقارنه سیارات با خورشید به دو گونه است :
1- مقارنه داخلی : مقارنه داخلی مخصوص سیارات زیرین می باشد سیارات زیرین به سیاراتی که مدار داخلی تری نسبت به زمین دارند اطلاق می شود مانند  ناهید (زهره) و تیر (عطارد). این شکل از مقارنه وقتی صورت می گیرد که سیاره مورد نظر به طور مثال ناهید بین زمین و خورشید قرار گرفته و به دلیل نزدیکی ظاهری در نور خورشید غرق شده و قابل دیدن نباشد. این شکل از مقارنه برای سیارات بیرونی به کار نمی رود چرا که به طور مثال مشتری نمی توان بین زمین و خورشید قرار گیرد به  شوند (علت) اینکه  مدارش بیرونی تر از مدار زمین است.

مقارنه داخلی
2- مقارنه خارجی : مقارنه خارجی برای هر دو نوع دسته از سیارات (یعنی سیارات زیرین و زبرین ) اتفاق می افتد. این شکل از مقارنه وقتی اتفاق می افتد که خورشید بین زمین و سیاره قرار گیرد و سیاره مورد نظر که می تواند هم از سیارات داخلی (زیرین) باشد مانند: زهره یا عطارد و هم می تواند از سیارات بیرونی (زبرین) باشد مانند: بهرام (مریخ) یا هرمز(مشتری) ویا کیوان(زحل) که به دلیل نزدیکی ظاهری به خورشید در نور خورشید غرق شده و دیده نمی شود. در ضمن سیاره در این حالت از مقارنه به دورترین فاصله خود از زمین می رسد.

مقارنه خارجی
مقابله : مقابله عکس مقارنه بوده و فقط مخصوص سیارات بیرونی (زبرین) است. این حالت زمانی رخ می دهد  که سیاره درست در مقابل زمین واقع شود ویا به دیگر سخن زمین بین سیاره بیرونی و خورشید قرار گیرد که در این حالت فاصله سیاره تا زمین به کمترین مقدار خود می رسد و سیاره درخشانتر به نظر می رسد.

مقابله

مقابله

محمد مسعود صحت بخش

برچسب ها: , , , ,

سه شنبه, آذر ۱۲م, ۱۳۸۷ مکانیک آسمانی | دفعات بازدید: 7,648

اضافه کردن نظر