سیاه چاله های ریز

میدونیم که هر ستاره ای که دچار رمبش و یا فروریزش مواد بر هسته خودش میشه و به سیاهچاله تبدیل میشه باید پر جرم باشه و حداقل سه برابر یا بیشتر , از خورشید پر جرم تر باشه در غیر این صورت فقط می تونه به ستاره نوترونی و یا کوتوله سفید تبدیل بشه .اما استیون هاوکینگ نظریه ای رو مطرح کرد مبنی بر اینکه در شرایط آغازین شکل گیری کائنات و پس از انفجار بزرگ فشار و چگالی فوق العاده زیاد ماده آنقدر بود ک اجسام ریز هم تونستن رمبش داشته باشن و سیاهچاله های ریزی رو تشکیل بدهند .جرم این چنین سیاهچاله ها ممکن هس حدود ۱ میلیارد تن باشه و شعاعشون به ۱۰ به توان منهای ۱۳ برسه که خیلی ابعاد ریزی هست و حدودا به اندازه یک پروتون می تونه باشه  این نکته قابل ذکر هس که اینگونه سیاهچاله ها به خاطر اندازه کوچیکشون نمی تونن تاثیر زیادی بر محیط پیرامون خودشون داشته باشن و حتی آشکار سازی اون ها هم از فواصل اندک سخت هست.حتی امکان داره در سامانه خورشیدی  وجود داشته باشند و یا حتی در کهکشان ما اینگونه سیاه چاله ها وجود داشته باشه .اگر چنین سیاهچاله هایی در ابتدای شکل گیری کیهان به وجود اومده باشند احتمالا درصد بزرگی از جرم جهان رو در خودشون فرو بردنو حتی شاید چگالی جهان بیش از مقداری باشه ک اندازه گیری شده و تمام تئوری های در حال حاضر در رابطه با ادامه انبساط جهان و یا انقباض بزرگ رو دچار تغییر کنه چون مقدار زیادی از جرم به این سیاهچاله ها مرتبط میشن .حتی بخش گمشده ماده به اعتقاد برخی از اخترشناسان همین سیاهچاله های ریز می تونن باشن که از نظرها پنهان هستن ولی تاثیرات خودشون رو دارن و چون گرانششون به خاطر ابعادشون زیاد نمیتونه بر محیط پیرامونشون تاثیر بگذاره آشکار سازی اونها هم دشوار هست.

اخترشناسان احتمال میدن بشه این سیاهچاله ها رو آشکار کرد . طبق نظر اونها زمان لازم برای انفجار جسمی با این شرایط  که هاوکینگ در نظریات خودش مطرح کرده حدودا ۱۰ میلیارد سال هس که تقریبا با سن کائنات هم خوانی داره با این تفاسیر  اگر این اجرام در شرایط ابتدایی شکل گیری کیهان شکل گرفته باشن در حال حاضر زمان انفجار اونها فرا رسیده و اگر این انفجارهای گاما صورت بگیره ( به علت انرژی زیادی که آزاد میشه در طیف گاما مشاهده میشه ) رصدخانه های فضایی آشکار ساز گاما اثرات اونها رو ثبت می کنن .البته تمام این گفته ها در حد یک تئوری زیبا هست و تا زمانی ک دیده و اثبات نشن قابل استناد نیستن.اهمیت این اجرام برای دانشمندان به خاطر این هس که میتونه راه گشا در حل مسئله ماده تاریک باشه.

محمد مسعود صحت بخش

دوشنبه, آذر ۹م, ۱۳۹۴ کیهانشناسی | دفعات بازدید: 2,427

اضافه کردن نظر