سفید چاله ها چه هستند ؟

سیاهچاله ها زمانی به وجود می آیند که ستارگان در یک انفجار ابرنواختری میمیرند ، بنابراین تعریف یک سفید چاله در کیهان چیست ؟
بهتر است قبل از صحبت در مورد سفید چاله اول تعریفی از سیاهچاله ها ارائه دهیم.
سیاهچاله ها مکان هایی در کیهان هستند که در آنجا ماده و انرژی به اندازه ای به یکدیگر فشرده شده اند که سرعت گریز از آن ها فراتر از سرعت نور است.
توصیف بسیار دقیق از سیاهچاله ها نیازمند ریاضیات دقیق و پیچیده است ، اما این اجرام واقعا در کیهان وجود دارند و توسط تئوری نسبیت عام انیشتین پیش بینی شده بودند و در دهه های اخیر کشف شده اند.
سیاهچاله ها زمانی که ستارگانی پرجرم و سنگینتر از خورشید ما در یک انفجار بزرگ دچار مرگ میشوند به وجود می آیند.
بنابراین یک سفید چاله چه میتواند باشد ؟ سفید چاله ها زمانی به وجود می آیند که اخترفیزیکدانان محیط اطراف سیاهچاله را به طور ریاضی وار کاوش میکنند ، اما با در نظر گرفتن اینکه هیچ جرمی در اطراف افق رویداد وجود ندارد ، چه اتفاقی می افتد زمانی که سیاهچاله ای تکنیگی بدون جرم دارد ؟
سفید چاله ها اساسا مفاهیمی ریاضی وار و تئوری وار می باشند ، در واقع اگر شما از نظر ریاضی سیاهچاله ای را بدون تکنیگی جرم و به صورت موجودی زنده تصور کنید یک سفید چاله را تصور کرده اید .
آن ها اجرام واقعی نیستند یا حداقل فعلا موجودیت آن ها فراتر از تئوری نیست و اینگونه نیست که منجمان متوجه انفجارهای عجیب از تابش در اطراف سیاهچاله ای بشوند و بتوانند مدل های نظریه ای سفید چاله ها را شبیه سازی کنند.
اگر سفید چاله ها وجود داشتند همانند یک سیاهچاله ی معکوس عمل میکردند درست به صورتی که معادلات ریاضی پیش بینی میکند .
به جای اینکه مواد را به داخل خود بکشند سفید چاله ها مواد را به بیرون فضا پخش میکنند.
یکی دیگر از پیامد های ریاضی سفید چاله این است که از نظر تئوری تا زمانی وجود دارند که هیچ ذره ای از ماده در داخل افق رویداد وجود نداشته باشد. به محض اینکه ذره ای از اتم هیدروژن وارد منطقه شود همه چیز نابود خواهد شد. حتی اگر سفید چاله ها خیلی قبل تر در کیهان اولیه وجود داشتند اکنون مدت ها پیش از بین رفته اند ، زیرا که کیهان ما مملو از مواد می باشد.
تعدادی از فیزیکدانان هستند که فکر میکنند سفید چاله ها ممکن ات فراتر از یک تئوری باشند. هال هگرد و کارلو روولی از دانشگاه مارسل فرانسه در حال کار بر روی توضیح اینکه چه اتفاقی در داخل سیاهچاله ها می افتد ، با استفاده از معادلات فیزیک تئوری که گرانش کوانتوم حلقه نام دارد ، کارمیکنند.
در تئوری ، تکنیگی یک سیاهچاله تا اندازه ای منقبض و فشرده میشود که به کوچکترین اندازه ی ممکن در معادلات فیزیکی میرسد این تکنیگی میتواند تبدیل یه سفید چاله شود اما به خاطر اتساع شدید زمان در سیاهچاله ، میلیاردها سال زمان میبرد تا حتی کمترین اجرام موجود بتوانند تغییر حرکت بدهند.
اگر سیاهچاله های میکروسکوپی بعد از انفجار بزرگ شکل میافتند ممکن بود اکنون به صورت سفید چاله تحلیل رفته و منفجر شوند یا به قول استیون هاوکینگ در حال تبخیر شدن بودند.
ایده ی جالب دیگری که توسط فیزیکدان ها مطرح شده این است که سفید چاله ها میتوانند توضیحی برای مهبانگ باشند زیرا که سفید چاله گونه ای دیگر از شرایطی است که در آن مقدار عظیمی از ماده و انرژی خود به خود ظاهر میشود.
با این همه سفید چاله ها فعلا در حد یک حماسه ی ریاضی هستند و از آنجایی که ریاضی فانتزی به سختی با واقعیت میتواند در ارتباط باشد سفید چاله ها احتمالا فقط در تخیلات ما وجود دارند.

مترجم: آیدا صفری
منبع : Phys.org

چهارشنبه, خرداد ۵م, ۱۳۹۵ کیهانشناسی | دفعات بازدید: 3,221

اضافه کردن نظر