نزدیکی ماه و تیر در بامداد ۷ بهمن

ماه در مسیر خود پنجشنبه به نزدیکی سیاره گریز پای سامانه خورشیدی تیر می رسد . ماه در این تاریخ از قدر 6.6 – می درخشد و به صورت هلالی است و تیر نیز از قدر 0.12 – می درخشد ولی نزدیکی به خورشید باعث می شود دیدار این رخداد اندک زمانی بیش نباشد. جدایی ماه از سیاره تیر در حوالی ساعت 6 حدود 3 درجه است  . این پدیده را می توان از حوالی ساعت 5:30 بامداد تا لحظه طلوع خورشید به نظاره نشست .

محمد مسعود صحت بخش

سه شنبه, بهمن ۵م, ۱۳۹۵ پدیده های رصدی | دفعات بازدید: 2,464

اضافه کردن نظر