نزدیکی ماه و اورانوس ۱۴ بهمن

در شب پنجشنبه 14 بهمن , ماه قمر زیبای زمین به نزدیکی سیاره کم فروغ و گازی اورانوس می رسد حدود 6 درجه از این سیاره کم فروغ فاصله دارد برای مشاهده آن بایستی به خارج از شهر رفته و اندکی بعد از غروب خورشید زمانی که روشنی افق غرب تمام شد و آسمان کامل تاریک شد اقدام به مشاهده کرد هر چند این مقارنه چون مقارنه شب های گذشته که ماه با سیارات پرفروغ سامانه خورشیدی داشت دلکش و جلوه گر نخواهد بود ولی برای کسانی که تمایل دارند حدود جایگاه سیاره اورانوس را پیدا کنند موقعیت مناسبی است هر چند در بهترین شرایط سیاره اورانوس چون نقطه ای آبی رنگ و کم فروغ با یک اپتیک مناسب قابل مشاهده است ولی در این تاریخ به علت وجود نور ماه احتمال روئیت هم سخت و ضعیف می شود .
اورانوس در اینت تاریخ از قدر 5.85 می درخشد و ماه نیز در فاز 32 % قرار دارد . این پدیده در صورت فلکی دو ماهی یا برج حوت اتفاق می افتد .کمی پایین تر از ماه در ناحیه افق غربی نیز دو سیاره بهرام(مریخ) و ناهید (زهره) همچنان همنشین یکدیگرند .


محمد مسعود صحت بخش

سه شنبه, بهمن ۱۲م, ۱۳۹۵ پدیده های رصدی | دفعات بازدید: 2,672

اضافه کردن نظر