مثلث زیبای ماه , ناهید و هرمز در بامداد ۲۶ آبان ۹۶

بامداد جمعه 26 آبان در همنشینی بامدادی , سه جرم زیبای سامانه خورشید یعنی سیارات ناهید (زهره) و هرمز(مشتری) و ماه به گرد هم می آیند و در افق شرقی صحنه دلپذیری را به وجود می آورند ولی با توجه به طلوع خورشید فرصت دیدار این پدیده کوتاه است .
هرمز حدود ساعت 5:6 به وقت ناحیه مرکزی ایران طلوع می کند و از قدر 1.53 – می درخشد . همچنین ماه در ساعت 5:5 طلوع می کند و در حالت هلالی قرار دارد و نور ملایمی را داراست . سیاره زیبای ناهید هم از قدر 3.82 – می درخشد و در ساعت 5:23 طلوع می کند . این پدیده در صورت فلکی سنبله رخ می دهد .
سیاره هرمز و ناهید حدود 4 درجه از هم فاصله دارند و همچنین مشتری حدود 4 درجه از ماه فاصله دارد و مثلث زیبایی را این سه جرم درخشان در افق شرقی تشکیل داده اند و تا اندکی قبل از طلوع خورشید قابل مشاهده هستند . قابل ذکر هست طلوع خورشید در ساعت 6:23 به وقت ناحیه مرکزی ایران اتفاق می افتد .این پدیده سوزه بسیار مناسبی برای عکاسی محسوب می شود .

محمد مسعود صحت بخش

چهارشنبه, آبان ۲۴م, ۱۳۹۶ پدیده های رصدی | دفعات بازدید: 1,435

اضافه کردن نظر