چگونه زندگی چند سلولی تکامل پیدا می کند؟

دانشمندان در حال کشف شیوه هایی هستند که سلول های تک سلولی ویژگی های تکامل یافته ای داشته باشند که آنها را به رفتار گروهی متصل می سازد و راه زندگی چند سلولی را در بر می گیرد. این اکتشافات می تواند در مورد چگونگی زندگی پیچیده فرازمینی در جهان های بیگانه روشن شود

اولین تک سلولی در حدود 3.5 میلیارد سال پیش، تقریبا یک میلیارد سال پس از تشکیل زمین، روی زمین به نظر می رسید. اشکال پیچیده تر زندگی برای تکامل بیشتر طول می کشد، با اولین حیوانات چند سلولی که تا حدود 600 میلیون سال پیش ظاهر نمی شوند.

تکامل زندگی چند سلولی از میکروبهای ساده و تک سلولی، لحظه ای مهمی در تاریخ زیست شناسی روی زمین بود و به شدت تغییرات بوم شناسی این سیاره را تغییر داده است. با این حال، یک رمز و راز در مورد ارگانیسم های چند سلولی است که چرا سلول ها به زندگی تک سلولی بازگشته است.

چه مزایایی برای داشتن چند سلولی است ؟”

پاسخ به این سوال معمولا همکاری است، زیرا سلول ها بیشتر از همکاری با یکدیگر بهره می برند، نه از زندگی تنها.

آزمایشات نشان داده اند که گروهی از میکروب هایی که مولکول های مفید را که همه اعضای گروه می توانند از آن بهره مند شوند، می توانند سریعتر از گروه هایی که این کار را انجام نمی دهند، کشف کنند. اما در داخل این گروه، freeloaders که منابع یا انرژی را برای ترشح این مولکول ها صرف نمی کنند، از همه سریع تر رشد می کنند.

به طور کلی، بیشتر صفت باعث می شود که سلول ها در یک گروه متقابلا متناظر باشند، بیشتر آن به عنوان یک چرخ دنده عمل می کند. به عنوان مثال، گروه های سلولی می توانند کار را تقسیم کنند تا برخی سلول ها یک مولکول حیاتی رشد کنند در حالی که سلول های دیگر یک ترکیب ضروری متفاوت را رشد می دهند بنابراین این سلول ها بهتر از یکدیگر جدا می شوند، ایده هایی که توسط آزمایش های اخیر با باکتری ها پشتیبانی می شود.

همچنین می تواند همزیستی بین میکروب های باستانی را که منجر به همزیستی درون سلول ها، مانند میتوکندری ها و کلروپلاست ها می شود، که به ترتیب به میزبانشان از اکسیژن و نور خورشید کمک می کند، را نام برد .

مترجم نیلوفر ترکزاده
موسس گروه زیست و بیوشیمی یوسرن
منبع
https://www.astrobio.net/origin-and-evolution-of-life/multicellular-life-evolve/amp/

پنجشنبه, اسفند ۲۴م, ۱۳۹۶ زیست اخترشناسی | دفعات بازدید: 733

اضافه کردن نظر