سلول های بنیادی

سلول های بنیادی، سلول های نابالغی هستند که با ظرفیت خود بازسازی می توانند به میزان زیادی تکثیر شده و به سلول های مختلف تمایز یابند. این سلولها در تمام موجودات پرسلولی یافت میشوند و مسیٔولیت رشد، ترمیم و همیٔوستازی بافتهای مختلف را برعهده دارند.سلولهای بنیادی بر اساس منشا به دو دستهی سلولهای بنیادی جنینی (ESCs2) و سلولهای بنیادی بالغ (ASCs۳) تقسیم میشوند.

🔵 همچنین آنها بر اساس پتانسیل تمایز به بافتهای مختلف به سه دسته ی همه توان ، پرتوان و چندتوان تقسیم میشوند.

🔵سلول های بنیادی بالغ معمولاً درحالت خاموش قرار داشته، تکثیر کمی دارند و نقش مهمی را در همیٔوستازی بافت ایفا میکنند. آنها توسط عواملی که در نتیجه ی آسیب بافتی به وجود می آیند، فعال شده، ریزمحیط خود را ترک کرده و به مکان آسیب دیده می روند تا قسمت آسیب دیده را ترمیم کنند.

🔵برای برقراری تعادل بین جمعیت سلولهای بنیادی و سلولهای تمایزیافته، سلول های بنیادی پتانسیل تقسیم نامتقارن دارند. به عبارت دیگر یک سلول دختری در ریز محیط به عنوان سلول بنیادی باقی می ماند و دیگر سلول های دختری ریز محیط را ترک می کنند تا تمایز یابند و نهایتًا یک سلول بالغ عملکردی بسازند.در سیستم عصبی مرکزی ، سلولهای بنیادی نورونی(NSCs۸) و سلولهای پیش ساز عصبی(NPCs9) وجود دارند. سلولهای بنیادی نورونی، خاصیت خودبازسازی داشته و ظرفیت تمایز به سه نوع سلول عصبی را دارند.
1: نورون
2: آستروسیت
3: الیگودندروسیت.

🛑برای کشف سلول های بنیادی جدید برای استفاده در تحقیقات و داروهای بازسازی، محققان راهی برای کشت سلول ها از ابتدای مرحله توسعه پیدا کردند، زمانی که تخم های بارور شده تنها به 4 یا 8 سلول تقسیم شده اند که هنوز در نظر گرفته می شود تا برخی از تطبیق را حفظ کنند – توانایی تولید تمام انواع سلول ها.

🔵فرضیه آنها این بود که این سلول ها بایستی کمتر از سلول های ES برنامه ریزی شده باشند، که از مرحله تکامل سلول های حدود 100 سلول گرفته می شود – به نام بلستوسیست.

🔵 مهم این است که آنها همچنین توانستند سلولهای موشی ES و سلول های iPS را در شرایط جدید دوباره برنامه ریزی کرده و EPSC ها را از این سلول ها بسازند، ساعت عقربه های ساعت را به اولین رده سلولی تبدیل می کنند.

🔵اولین سلول مانند یک قطعه کاغذ خالی است، در نظر سنجی باید بزرگترین پتانسیل توسعه را داشته باشد. این نخستین بار است که سلول های پایه ای سلول های بنیادی این اولین سلول های موشا امکان پذیر است و ما می بینیم که آنها در واقع ویژگی های مولکولی جنین سلولی 4-8 را حفظ می کنند و می توانند به هر نوع سلولی رشد کنند

🔵به عنوان یک تخم مرغ لقاح به بلستوسیست تبدیل می شود، سلول هایی تولید می کند که جنین را تشکیل می دهند – که در آن سلول های ES از آن می آیند – و دو نوع دیگر سلول که به جفت و یا کیسه زرده تبدیل می شود.

مترجم : نیلوفر ترکزاده (پژوهشگر پژوهشگاه زیست فناوری رویان اصفهان )
منبع :

https://scicasts.com/channels/stem-cells/2070-regenerative-medicine/12960-team-creates-expanded-potential-stem-cells/

پنجشنبه, فروردین ۲۳م, ۱۳۹۷ زیست اخترشناسی | دفعات بازدید: 698

اضافه کردن نظر