جبار

نگین زیبا بر پهنه ی قیرگون آسمان شب زمستانی

آسمان شب به دورازآلودگی های دست بشر رویاییکه درعصر امروز نسل بشر خود را از آن دور می بیند و برای رسیدن به آن باید دستاز زندگی شهری کشیده و ساعاتی را در بیابان و یا دور از شهر بگذراند .

› لینک ثابت

برچسب ها: , , , , , , , ,

یکشنبه, آذر ۳۰م, ۱۳۹۳ ستارگان بدون نظر

افسانه صور فلکی جبار و ثور

orionافسانه های زیادی در مورد صورت های فلکی وجود دارد که اغلب این افسانه ها با اسطوره ها و قهرمانان هر تمدن باستانی رابطه دارد ‚ ولی ظاهرا” یونانیان در امر افسانه سازی از دیگر ملل کهن پیشی گرفته و اسناد بیشتری از افسانه های یونانی در دسترس است ولیکن با این حال اسناد و مدارک قابل توجهی نیز از دیگر تمدن های عصر باستان همچون : ایران ‚ مصر ‚ بابل و … نیز وجود دارد که نشان دهنده آشنایی این تمدن های باستانی با صورفلکی است .

› لینک ثابت

برچسب ها: , , , , , , ,

شنبه, دی ۲۱م, ۱۳۸۷ افسانه صورت های فلکی ۲ نظر