هرمز

نزدیکی ماه و هرمز (مشتری)

هرمز بعد از غروب آفتاب روز 18 بهمن ماه می توان شاهد بزم زیبای ماه قمر زمین و هرمز بزرگترین سیاره منظومه شمسی بود . این دو جرم درخشان و زیبا در این شب به نزدیک هم رسیده و حدود 6 درجه از هم فاصله دارند . 

› لینک ثابت

برچسب ها: , , , , , , ,

دوشنبه, بهمن ۱۸م, ۱۳۸۹ پدیده های رصدی بدون نظر

نزدیکی مشتری و اورانوس

IRANASTRO  طی شب های 21 ,22 ,23 و 24 دیماه 89 دو سیاره گازی سامانه خورشیدی یعنی هرمز (مشتری) غول پیکر و اورانوس در آسمان از لحاظ ظاهری به هم نزدیک شده و به اصطلاح مقارن یکدیگر می شوند . تنها تفاوتی که این مقارنه با دیگر مقارنه ها دارد یک طرف مقارنه به راحتی دیده نمی شود

› لینک ثابت

برچسب ها: , , , , ,

سه شنبه, دی ۲۱م, ۱۳۸۹ راهنمای رصد سیارات بدون نظر

مقارنه ماه و هرمز

مقارنه ماه و هرمزدر روز دوشنبه 22 آذرماه 89  از ابتدای شب می توانید شاهد مقارنه (نزدیکی ظاهری) زیبای ماه و سیاره پرفروغ هرمز (مشتری) باشید . این دو جرم حدود 6 درجه از هم فاصله دارند . 

› لینک ثابت

برچسب ها: , , , , , ,

پنجشنبه, آذر ۱۸م, ۱۳۸۹ راهنمای رصد سیارات بدون نظر