کهکشان سیفرت

اجرام غیر عادی

                                                                               راز کهکشان های رادیویی
iranastro.ir کهکشانهای رادیویی اجرامی غیرعادی هستند که مقدار امواج رادیویی که به سمت فضای میان کهکشانی گسیل می کنند بسیاربیشتروچشمگیر تر از کهکشانهای عادی است،به طورمثال کهکشان(قو A )دجاجه A کهکشانی است

› لینک ثابت

برچسب ها: , , , , ,

شنبه, دی ۵م, ۱۳۸۸ کیهانشناسی یک نظر